32
 
 

F R A M G Å N G S R I K A
U T V E C K L I N G S S A M T A L

U T V E C K L I N G S S A M T A L

 

Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, värderingssamtal, MUS-samtal, Plus-samtal – kärt barn har många namn. Men hur givande är samtalen egentligen?
 

Utvecklingssamtalen upplevs…

… av medarbetaren:

  • tvivlar på nyttan
  • svagt fokus på individen
  • svårt vara helt ”ärlig” pga beroendeposition

… av chefen

  • tidkrävande och en stressfaktor
  • upplevs pressande att hantera ”mjuka värden”
  • har ofta undermålig metod eller modell

… av företagsledningen:

  • svårt att följa upp effekten av samtalet
  • svårt att se mönster och problem i ett grupperspektiv
  • svårt att få samtalen att bidra till verksamhetsutvecklingen

Rätt genomförda utvecklingssamtal är ett kraftfullt chefverktyg för verksamhetsutveckling.

Vi hjälper er att göra utvecklingssamtal som är mer värdefulla – oavsett om ni idag redan har utvecklingssamtal eller är i startgroparna att sätta igång.

Vi hjälper er att få till en helhet vad det gäller individens och organisationens behov och önskemål och utifrån det skapa individuella handlingsplaner som gör skillnad.

Vi erbjuder utbildning i att hålla utvecklingssamtal, skapa mål och handlingsplaner, webbverktyg, dokumentation och mallar.

 

 

W E B B S T Ö D E T

Y E S box

YESbox är ett annorlunda samtalsverktyg för cheferna för att öka kvalitén i utvecklingssamtalen, men är även ett webbstöd för all dokumentation kring utvecklingssamtalen. Allt för att säkerställa att samtalen blir det verktyg för verksamhetsutveckling de är tänkta att vara.

Det är enkelt att komma igång med utan långa implementeringsfaser…

På ett unikt sätt kan cheferna lära känna sina medarbetares motivatorer och drivkrafter och samtidigt koppla ihop detta med organisationen behov och önskemål.

2344

O L I K A   U P P L Ä G G

 

Alla organisationer är olika och har olika behov när de ska implementera eller utveckla befintliga utvecklingssamtal. Därför erbjuder vi olika upplägg för olika behov och önskemål.

 

Alternativ 1

En komplett genomgång och implementering med allt från genomgång av kompetenser, kompetensbedömning, samtalsutbildning, handlingsplaner osv. Lämpligt som uppstart.

utvecklingssamtal


Alternativ 2
1-heldagsutbilning över hela processen kring utvecklingssamtal

½-dag uppföljning efter att cheferna genomfört samtalen.

Alternativ 3
½-dagsutbildning – Kompetensbedömning

½-dagsutbildning – Samtalsutbildning
½-dagsutbildning – Uppföljning och analys

Alternativ 4
1-heldagsutbilning över hela processen kring utvecklingssamtal

Alternativ 5
Endast ½-dag genomgång i att använda webbverktyget YESbox och samtalsmetodiken

Alternativ 6
Individuell coaching för chefer vid processen för utvecklingssamtal.

Kontakta Oss för mer information
2811

Beställ e-boken
”Utvecklingssamtal som gör skillnad”
 
I den här boken får du handgripligen en metod för att hålla givande utvecklingssamtal – utvecklingssamtal som gör skillnad. Du får en konkret samtalsmetod för att på riktigt lära känna din medarbetare, men även kunskap om alla an dra delar i samtalet.
 
Läs mer och beställ här