Framgångsrika utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, värderingssamtal, MUS-samtal, Plus-samtal – kärt barn har många namn. Men hur givande är samtalen egentligen?

Utvecklingssamtalen upplevs…

… av medarbetaren:

  • tvivlar på nyttan
  • svagt fokus på individen
  • svårt vara helt ”ärlig” pga beroendeposition

… av chefen

  • tidkrävande och en stressfaktor
  • upplevs pressande att hantera ”mjuka värden”
  • har ofta undermålig metod eller modell

… av företagsledningen:

  • har svårt att följa upp effekten av samtalet
  • ser inte mönster och problem i ett grupperspektiv
  • får inte samtalen att bidra till verksamhetsutvecklingen

Rätt genomförda utvecklingssamtal är ett kraftfullt chefverktyg för verksamhetsutveckling.

Vi hjälper er att göra utvecklingssamtal som är mer värdefulla – oavsett om ni idag redan har utvecklingssamtal eller är i startgroparna att sätta igång.

Vi hjälper er att få till en helhet vad det gäller individens och organisationens behov och önskemål och utifrån det skapa individuella handlingsplaner som gör skillnad.

Vi erbjuder utbildning i att hålla utvecklingssamtal, skapa mål och handlingsplaner, webbverktyg, dokumentation och mallar.

Olika upplägg

Alla organisationer är olika och har olika behov när de ska implementera eller utveckla befintliga utvecklingssamtal. Därför erbjuder vi olika upplägg för olika behov och önskemål.

Alternativ 1

En komplett genomgång och implementering med allt från genomgång av kompetenser, kompetensbedömning, samtalsutbildning, handlingsplaner osv. Lämpligt som uppstart.

Utvecklingssamtal exempel på process.

Alternativ 2
1-heldagsutbilning över hela processen kring utvecklingssamtal
½-dag uppföljning efter att cheferna genomfört samtalen.

Alternativ 3
1. Kompetensbedömning
2. Samtalsutbildning
3. Uppföljning och analys

Alternativ 4
1-heldagsutbilning över hela processen kring utvecklingssamtal

Alternativ 5
Endast ½-dag genomgång i att använda webbverktyget YESbox och samtalsmetodiken

Alternativ 6
Individuell coaching för chefer vid processen för utvecklingssamtal.

Kontakta oss för mer information
Utvecklingssamtal som gör skillnad som E-bok och ljudbok.

Beställ e-boken och ljudboken
”Utvecklingssamtal som gör skillnad och lite till…”

I den här boken får du handgripligen en metod för att hålla givande utvecklingssamtal – utvecklingssamtal som gör skillnad. Du får en konkret samtalsmetod för att på riktigt lära känna din medarbetare, men även kunskap om alla andra delar i samtalet.

Läs mer om e-boken här!

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss