Rekrytering

Ta hjälp av vår rekryteringsprofil

Rekryteringsprofilen är ett värdefullt stöd som är enkelt att använda. Den bygger på gedigen forskning och erfarenhet kring hur människor tänker och värderar. Den ger dig som rekryterar en inblick i kandidatens tankemönster, vilket avspeglar hur personen kommunicerar och fattar beslut. Profilen gör mer än att mäta personlighetsdrag, den fokuserar på klarsynthet i tänkandet. Det ger en bild av kandidatens beslutsfattande och omdöme samt vart personen har sitt fokus och engagemang. Utifrån kandidatens unika tankemönster hjälper Rekryteringsprofilen dig att ställa viktiga frågor vid intervju och referenstagning. Du får ett viktigt stöd i rekryteringsprocessen att hitta rätt person för jobbet.

Med hjälp av rekryteringsprofilen får du:

  • En beskrivning av karaktäristiskt beteende för jobbkandidaten.
  • Kandidatens potentiella styrkor.
  • Kandidatens potentiella svagheter.
  • Vilken arbetsmiljö som skulle kunna passa kandidaten.
  • Vad man bör vara uppmärksam på i kandidatens CV.
  • Vilka frågor man bör ställa till referenser.
  • Förslag till intervjufrågor och vad du bör fokusera på i de svar som ges.

Så här går det till:

  1. Kandidaten tilldelas en kod och gör en rangordning via internet.
  2. Vi tar fram en skriftlig rapport som skickas till dig.
  3. Du får även en fördjupad återkoppling kring rapporten över telefon.
Rekryteringsprofil.
Nyfiken? Kontakta oss så mejlar vi dig ett exempel!
Läs mer om rekryteringsprofilen här

Rekrytering Second Opinion

Vilken av kandidaterna ska vi välja?

Under en rekrytering kan det ibland vara svårt att välja mellan flera slutkandidater. Eller så vill ni bara få ert valt bekräftat.

Då kan vi som utomstående hjälpa till med ytterligare en bedömning.

Till vår hjälp använder vi profilerna Insights Discovery och/eller Tankeprofilen.

Läs mer om personprofiler här
Kontakta oss så berättar vi mer

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss