Integritetspolicy

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att MikS LedarCoaching AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du ingår avtal med oss, registrerar dig för nyhetsbrev, gör ett köp eller deltar i undersökningar. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

MikS LedarCoaching AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

– Sända dig våra nyhetsbrev.
– Kontakta dig via e-post
– Kunna kommunicera med dig vid köp/avtal av våra tjänster.
– Förbättra vår kundservice.
– Kunna redovisa underlag till skattemyndigheten av bokföringstekniska skäl.

Säkerhet

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Ta bort information från vår kunddatabas

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och nyhetsbrev. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Dina uppgifter kommer därefter att raderas från vår kunddatabas.

Har du handlat av oss eller ingått avtal vid köp av MikS LedarCoachings tjänster måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Marie Svedberg Axelson, VD

MikS LedarCoaching AB

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss