Ledningsgruppen

Att ingå in en ledningsgrupp betyder att du ska ha fokus på helheten och inte enbart representera ditt ansvarområde eller funktion. Undersökningar visar att endast 25 % av ledningsgruppens medlemmar anser att de representerar just helheten när de ingår i en ledningsgrupp.

Hur ledningsgruppen fungerar och agerar påverkar hela organisationen i stort och smått. Ledningsgruppen ska kommunicera mål och visioner till organisationen och visa i handling vilka värderingar som gäller.

Antalet medlemmar ska inte vara för stort för att fungera så bra som möjligt. Vilka som ska ingå i ledningsgruppen kan variera från tid till annan.  Olika deltagare ingår beroende på vilka fokusområden som är på agendan för tillfället.

I dagens komplexa omvärld med ständiga förändringar och utmaningar, krävs att ledningsgruppen agerar som ett team och tillsammans stöttar varandra i arbetet för helheten och resultatet.


Ledningsgruppsutvecklingen anpassas alltid till behov och önskemål. Här är exempel på begrepp att arbeta kring:

  • Gemensam syn på vad ledningsgruppens uppdrag är.
  • Att lära känna sig själv och varandra ytterligare.
  • Utveckla ledningsgruppen som team.
  • Vilka mötesformer har vi och hur fattar vi beslut?
  • Kommunikationen till och från gruppen
  • Arbetsformer för att kunna uppnå förväntat resultat.
  • Utvecklingsplan, åtaganden och uppföljning.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss