Ledarutveckling

Individuellt program

Ingen ledare är perfekt – men alla kan bli bättre. Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team, medarbetare och yrkesroller. Men din utveckling som ledare handlar också om en personlig, djupare del – ditt alldeles personliga ledarskap – som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver dig som ledare, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet som ledare.

Med vårt individuella ledarskapsprogram utgår vi från just ditt unika tankemönster. Vi blandar generell teori och uppgifter med dina styrkor och utvecklingsbehov. Du får verktyg att använda direkt i din vardag.

Med det här ledarprogrammet får du möjlighet att utforska och utveckla ditt ledarskap på ett annorlunda och individuellt sätt.

Du börjar med att göra en tankeprofil via webben. Du får en personlig rapport på ca 60 sidor och en återkoppling på distans eller vid personligt möte.

Under 6-9 månader kommer du få 13 eLektioner där du finner teorier och kommenterar kring ditt unika tankemönster och hur de kan påverka dig ur olika aspekter. Materialet finns som din personliga kurs på webben.

Programmet behandlar följande ämnen:

 • Att förstå vad ledarskap av individer kräver
 • Att förstå sin egen kompetens att förstå yrkesrollskrav och kommunicera det:
 • Att förstå motivation hos medarbetare och ge konstruktiv feedback
 • Att utveckla de tre ledarmetoderna
 • Att utveckla den årliga dialogen

Programmet kan du genomföra på olika sätt:

 • På egen hand
 • Med hjälp av en coach som du träffar några tillfällen på distans eller personligt möte
 • Tillsammans med din chef med hjälp av ett särskilt material som stöd
Läs mer om vårt program

Skräddarsytt program

Många företag väljer att skapa ett eget ledarutvecklingsprogram, istället för att skicka ledarna på externa utbildningar. Fördelen är att ledarutvecklingen kan företagsanpassas efter önskemål, förutsättningar och behov.

Oavsett var ni geografiskt finns, kommer vi dit ni önskar.

Ledarskap är så mycket och här är exempel på ämnen att ta upp:

 • Jag som chef
 • Att leda andra
 • Kommunikation för olika samtal
 • Konflikthantering
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö
 • Skapa ett effektivt team tillsammans
 • Presentationer
 • Mål, förväntningar, prestation & belöning

Som komplement till utbildningen är det givande att koppla till personlig coaching/chefsstöd. Varje ledare är unik, men sina unika utmaningar…

Kontakta oss

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss