Ledarutveckling

Ledarutveckling online enskilt eller i grupp

Ledarutveckling – behövs det? Ja, ingen chef eller ledare är perfekt – men alla kan bli bättre.

Som ledare behöver du skaffa dig kunskap om hur man leder och utvecklar team och medarbetare.

Men din utveckling handlar också om ditt alldeles personliga ledarskap – som utgår ifrån ditt sätt att tänka, vad som driver dig, hur du uppfattas av andra, din förmåga att kommunicera och din tydlighet.


Med vårt individuella program för ledarskapsutveckling utgår vi från just ditt unika tankemönster.

Vi blandar generell teori och uppgifter med dina styrkor och utvecklingsbehov. Du får verktyg att använda direkt i din vardag.

Programmet för ledarutveckling ger dig möjlighet att utforska och utveckla ditt ledarskap på ett annorlunda och individuellt sätt.

Programmet genomförs på distans och är därför extra flexibelt att genomföra när det passar dig.

Individuellt ledarprogram på distans och online

Hur går det till?

Till att börja med gör du en tankeprofil via webben. Därefter får du en personlig rapport på ca 40 sidor och en återkoppling online.

Nästa steg blir att du under 6-9 månader får 13 eLektioner där du finner teorier och kommentarer kring ditt unika tankemönster och sätt att tänka och hur det påverkar dig ur olika perspektiv.

eLektionerna kompletteras med en arbetsbok med olika hemuppgifter som görs i vardagen.

Programmet kan du genomföra på olika sätt:

 • Med hjälp av en coach som du träffar fyra tillfällen online
 • Som öppen kurs
 • Företagsanpassad
 • Tillsammans med din chef med hjälp av ett särskilt material som stöd
 • På egen hand

Skräddarsy ditt personliga ledarprogram

Alla är vi olika och därför kan vi anpassa vi innehållet i ledarutvecklingen efter dina behov och önskemål.

Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt innehåll.

Exempel på ämnen hittar du nedan och utbildningen sker online.

Jag som chef

 • Min uppgift och roll som chef
 • Person– och ledarprofil Insights Discovery—genomgång av teori och egen profil
 • Vilken är min ledarstil – vad är min styrka och vad kan jag utveckla?
 • Självanalys av min arbetssituation— vad är bra idag och vad vill jag utveckla?
 • Vilka är mina medarbetare i förhållande till mig och hur påverkar det mitt ledarskap

Att leda grupper

 • Tydlighet i uppdrag – vilka är vi till för
 • Spelregler
 • Lära känna varandra
 • Hur vår sociala miljö påverkar oss—SCARF-modellen
 • Leda i förändring

Utvecklingssamtal

 • Sätta mål
 • Lär känna medarbetaren individuellt
 • Ge återkoppling på arbetsprestation
 • Gör en handlingsplan

Vad är kommunikation och varför är det så svårt?

 • Feedbackmodell
 • Att ta och ge feedback
 • Svåra samtal
 • Försvarsmekanismer

Olika typer av samtal

 • Utvecklingssamtal
 • Uppföljningssamtal
 • Korrigeringssamtal
 • Omtankesamtal
 • Konflikthantering

Ledarskap på distans

 • Hur skapar jag delaktighet på distans – grupp och individuellt
 • Anpassa kommunikation och följ upp

Självledarskap

 • Dina tankemönster och hur de stöttar eller hindrar dig.
 • Vad är viktigt för dig?
 • Hur hantera du stress?
 • Tidshantering

Ledarutveckling – skräddarsytt för varje organisation

Många företag väljer att skapa ett eget ledarutvecklingsprogram, istället för att skicka ledarna på öppna externa utbildningar.

Fördelen är att ledarutvecklingen kan företagsanpassas efter önskemål, förutsättningar och behov.

Oavsett var ni geografiskt finns, kommer vi dit ni önskar eller genomför en distansutbildning.

Ett anpassat och skräddarsydd ledarutbildning och program för ledarutveckling

Ledarskap är så mycket och nedan är exempel på ämnen att ta upp.

 • Jag som chef
 • Att leda andra
 • Kommunikation för olika samtal
 • Konflikthantering
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö
 • Skapa ett effektivt team tillsammans
 • Presentationer
 • Mål, förväntningar, prestation & belöning

Kontakta oss så lyssnar vi på era behov och förutsättningar och kommer med ett förslag på upplägg.

Som komplement till utbildningen är det även givande att koppla till personlig coaching/chefsstöd. Varje ledare är unik, men sina unika utmaningar…

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss