Kommunikation & Feedback

Kommunikation & feedback

Kommunikation är det viktigaste och kanske det svåraste som finns och vi misslyckas dagligen…

Just därför är kommunikation det viktigaste för chefer, medarbetare, grupper och organisationer att arbeta med och träna på – för att kunna fungera på ett bra och så effektivt sätt som möjligt.

  • Konstruktiva samtal, feedback och återkoppling är förutsättningen för en bra arbetsmiljö, som i sin tur ökar arbetstrivsel, ger lägre sjukfrånvaro, högre effektivitet och därmed bättre resultat.
  • Dialog och feedback är en nödvändig plattform för att förebygga konflikter.
  • En transparant kommunikation och återkoppling skapar tydlighet och förutsägbarhet.

Vi lär grupper vad kommunikation är och varför det är så svårt

Men – kommunikation och feedback är inte enkelt… Därför behöver vi skapa samsyn kring vårt sätt att kommunicera och verktyg för konstruktiv återkoppling inom gruppen och organisationen.

Gruppen får tränar på att verkligen lyssna och vara nyfikna på varandras perspektiv. Vi talar om våra fördomar och våra förutfattade föreställningar om hur det är och vad de kan skapa för problem.

Deltagarna får konkreta verktyg att använda när de kommunicerar och ger varandra feedback – positiv och negativ. Dessa verktyg går att använda direkt när vi skiljs åt.

Exempel på ämnen vi arbetar kring:

  • Vad är kommunikation och varför är det så svårt?
  • Vilka typer av samtal finns?
  • Olika kommunikationsstilar
  • Att använda en feedbackmodell
  • Ta emot feedback på bästa sätt
  • Att ge feedback på ett konstruktivt sätt
  • Försvarsmekanismer som vi kan bli medvetna om

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss