HR-tjänster

Olika HR-tjänster

Organisationen kan få behov av hjälp vid en arbetstopp eller en uppgift som är av engångskaraktär.

Eller en interim HR under t.ex föräldraledighet och sjukskrivning.

Det kan också vara det lilla företaget som inte har behov av en anställd HR-resurs, men har det vid vissa tillfällen eller några gånger i månaden.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • gå in som interim HR på olika nivåer
  • resurs vid omorganisation
  • konflikthantering
  • skriva en personalhandbok
  • se över arbetsmiljöarbetet
  • utbildningsbehovet
  • personalpolicy
  • stötta vid rekrytering

Oavsett behov är ni välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, så finner vi en lösning som passar er.

Arbetsmiljö

Som de flesta nog vet, har chefen ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Att jobba med arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av arbetet som allt annat.

Men inte bara chefen, utan även medarbetarna måste vara med och bidra till en god arbetsmiljö.

Det finns många delar som hänger ihop och som ska samverka- individ, grupp och organisation.

Att planera och systematiseraarbetsmiljöarbetet tjänar både individ och organisation på.

Vi skräddarsy utbildningar där vi går igenom lagar och regler, men även tittar på vad ni kan göra rent praktiskt.

Läs mer om arbetsmiljö här!

Kränkande särbehandling och konflikter

Hur gör vi en utredning vid misstanke om  kränkande särbehandling eller konflikter?

I de flesta organisationer förekommer någon gång konflikter, men även kränkande särbehandling eller trakasserier. Som arbetsgivare har du skyldighet att agera på detta då det är en arbetsmiljöfråga.

Men det är inte alltid lätt att veta hur det ska gå till eller ha tid och resurser till det. I många fall är det också svårt att få till en neutral undersökning.

Då kan ni vända er till oss för att få hjälp att göra en faktabaserad undersökning, som är neutral och faktabaserad.

Kontakta oss så berättar vi mer

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss