HR-tjänster

Olika HR-tjänster

Organisationen kan få behov av hjälp vid en arbetstopp eller en uppgift som är av engångskaraktär.

Eller en interim HR under t.ex föräldraledighet och sjukskrivning.

Det kan också vara det lilla företaget som inte har behov av en anställd HR-resurs, men har det vid vissa tillfällen eller några gånger i månaden.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • gå in som interim HR på olika nivåer
 • resurs vid omorganisation
 • konflikthantering
 • skriva en personalhandbok
 • se över arbetsmiljöarbetet
 • utbildningsbehovet
 • personalpolicy
 • stötta vid rekrytering

Oavsett behov är ni välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, så finner vi en lösning som passar er.

Rekrytering Second Opinion

Vilken av kandidaterna ska vi välja?

Under en rekrytering kan det ibland vara svårt att välja mellan flera slutkandidater. Eller så vill ni bara få ert valt bekräftat.

Då kan vi som utomstående hjälpa till med ytterligare en bedömning.

Till vår hjälp använder vi profilerna Insights Discovery och/eller Hartmanprofil.

Läs mer om personprofiler här
HR-tjänster och arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Som de flesta nog vet, har chefen ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Att jobba med arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av arbetet som allt annat.

Men inte bara chefen, utan även medarbetarna måste vara med och bidra till en god arbetsmiljö.

Det finns många delar som hänger ihop och som ska samverka- individ, grupp och organisation.

Att planera och systematiseraarbetsmiljöarbetet tjänar både individ och organisation på.

Vi skräddarsy utbildningar där vi går igenom lagar och regler, men även tittar på vad ni kan göra rent praktiskt.

Läs mer om arbetsmiljö här!

Ta hjälp av vår rekryteringsprofil

Rekryteringsprofilen är ett värdefullt stöd som är enkelt att använda. Den bygger på gedigen forskning och erfarenhet kring hur människor tänker och värderar. Den ger dig som rekryterar en inblick i kandidatens tankemönster, vilket avspeglar hur personen kommunicerar och fattar beslut. Profilen gör mer än att mäta personlighetsdrag, den fokuserar på klarsynthet i tänkandet. Det ger en bild av kandidatens beslutsfattande och omdöme samt vart personen har sitt fokus och engagemang. Utifrån kandidatens unika tankemönster hjälper Rekryteringsprofilen dig att ställa viktiga frågor vid intervju och referenstagning. Du får ett viktigt stöd i rekryteringsprocessen att hitta rätt person för jobbet.

Med hjälp av rekryteringsprofilen får du:

 • En beskrivning av karaktäristiskt beteende för jobbkandidaten.
 • Kandidatens potentiella styrkor.
 • Kandidatens potentiella svagheter.
 • Vilken arbetsmiljö som skulle kunna passa kandidaten.
 • Vad man bör vara uppmärksam på i kandidatens CV.
 • Vilka frågor man bör ställa till referenser.
 • Förslag till intervjufrågor och vad du bör fokusera på i de svar som ges.

Så här går det till:

 1. Kandidaten tilldelas en kod och gör en rangordning via internet.
 2. Vi tar fram en skriftlig rapport som skickas till dig.
 3. Du får även en fördjupad återkoppling kring rapporten över telefon.
Rekryteringsprofil.
Nyfiken? Kontakta oss så mejlar vi dig ett exempel!

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss