Grupputveckling & Teamutveckling

Grupputveckling

Att känna arbetsglädje och engagemang tillsammans med sin grupp, är något som alla önskar och eftersträvar på arbetet. Men det är inte alltid lätt och kan krävas en hel del kännedom om både sig själv och de andra i gruppen, för att kunna bidra till en god arbetsmiljö.

När vi vet vilka styrkor och svagheter vi har i arbetsgruppen, kan vi dra nytta av detta istället för att skapa onödiga konflikter.

Grupputvecklingen anpassas alltid efter gruppens behov och önskemål. Här är exempel på begrepp att arbeta kring:

  • Gemensam syn gruppens mål och uppdrag?
  • Lära känna dig själv och dina kollegor på nytt sätt – gruppens styrkor och utvecklingsbehov.
  • Hur fungerar samarbetet inom arbetsgruppen? Vad vill vi ha kvar och
    vad behöver vi utveckla?
  • Skapa gemensamma spelregler för t.ex kommunikation, information och möten.
  • Kunskap om hur vi ger varandra återkoppling på ett respektfullt sätt

Hur hanterar vi konflikter och meningsskiljaktigheter?

Kommunikation & Feedback

En av det viktigaste aspekterna för att grupper och organisationer ska fungera effektivt – är en god kommunikation, feedback och återkoppling.

  • God kommunikation och feedback är förutsättningen för en bra arbetsmiljö, som i sin tur ökar arbetstrivsel, ger lägre sjukfrånvaro, högre effektivitet och därmed resultat osv.
  • God kommunikation och feedback är en nödvändig plattform för att förebygga konflikter.
  • God kommunikation och feedback skapar tydlighet och förutsägbarhet.

Men – kommunikation och feedback är inte enkelt… Därför behöver vi skapa samsyn kring vårt sätt att kommunicera och verktyg för kommunikationen inom gruppen och organisationen.

Vi lära grupper vad kommunikation är och varför det är så svårt. Vi ger också deltagarna konkreta verktyg att använda när de kommunicerar och ger varandra feedback – positiv och negativ. Dessa verktyg går att använda direkt när vi skiljs åt.

Nyfiken att veta mer? Kontakta oss!

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss