Grupputveckling & Team

Grupputveckling & Team

Varför behöver vi grupputveckling? Det är väl bara sunt förnuft?

Att känna arbetsglädje och engagemang tillsammans med sin arbetsgrupp, är något som alla önskar sig på arbetet.

Oavsett om vi kallar det grupputveckling eller teamutveckling, tänker vi oss ett antal personer som är beroende av varandra för att skapa ett resultat eller nå ett mål.

Men det är inte alltid lätt att få en grupp att fungera och det kan krävas en hel del kännedom om både sig själv som individ och de andra i gruppen, för att alla ska kunna bidra på bästa sätt.

När vi vet vilka styrkor och svagheter vi har i arbetsgruppen, kan vi dra nytta av detta istället för att skapa onödiga konflikter.

Grupputvecklingen anpassas alltid efter gruppens behov och önskemål

Här är exempel på begrepp att arbeta kring:

  • Gemensam syn gruppens mål och uppdrag?
  • Vilka förväntningar har vi på varandra?
  • Lära känna dig själv och dina kollegor på nytt sätt – gruppens styrkor och utvecklingsbehov.
  • Hur fungerar samarbetet inom arbetsgruppen? Vad vill vi ha kvar och vad behöver vi utveckla?
  • Hur hanterar vi konflikter och meningsskiljaktigheter?
  • Skapa gemensamma spelregler för t.ex kommunikation, information och möten.
  • Kunskap om hur vi ger varandra återkoppling på ett respektfullt sätt

Dynamiken inom ett team är färskvara och är något som regelbundet måste ses över.

Grupputveckling

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss