Coaching

Vad är Coaching?

En personlig coach är lönsamt för dig och företaget.

Det är inte alla förunnat att ha en personlig coach. En person som enbart har till uppgift att lyssna på dig och dina tankar. Bolla idéer med dig och kanske lägga fram frågeställningar i ett nytt ljus och perspektiv. I dag när tiden är knapp och skall användas så effektivt som möjlig, är det nödvändigt att ibland stanna upp och reflektera över sin situation.

Räcker det inte med att jag talar med min chef, mina kollegor eller vänner?

Dessa räcker ofta långt, men ibland kan det kännas skönt att tala med någon som inte känner dig eller har någon annan koppling till dig. På jobbet är det inte helt enkelt att dryfta alla sina tankar vare sig till chefen eller till kollegorna.

Är samtalen strikt arbetsrelaterade?

Alla har nytta av att träffa en coach från tid till annan. Syftet och innehållet med samtalen bestämmer du och coachen tillsammans vid första mötet. Varje människa är unik och privatpersonen och yrkespersonen smälter i mångt och mycket samman. Det påverkar ditt sätt att leda och agera och ditt beslutsfattande. För att bli en bra ledare krävs att du har en god självkännedom och känner till dina olika sidor – hur de påverkar dig och hur du kan dra nytta av dem i olika situationer.

Även personer som inte är ledare kan ha nytta av en coach.

Måste jag ha ”problem” för att ha nytta av en coach?

Nej, det behöver du inte. Alla kan ha nytta av att prata igenom sin situation med någon utan att ha några specifika problem. Livet är ett stort lärande, men utan att stanna upp och reflektera över sin situation och ta sig tid att se vart jag är och vart jag vill, kanske många chanser går dig förbi.

Under resans gång hjälper coachen dig specificera vilka mål du vill ha inom olika områden, vilka värderingar som du har och tar fram en handlingsplan som stöder dig att nå målen.

Arbetet kommer du göra själv, men coachen kommer alltid att stödja och peppa dig och målet är att göra coachen överflödig.

Olika upplägg

Det finns olika typer av coaching och vi anpassar arbetet efter önskemål och behov. Utifrån ditt önskade resultat lägger vi upp mötena så det passar dig och det du vill uppnå.

Exempel på upplägg:

  • Individuellt coachingprogram med personprofilsom bas.
  • Individuellt coachingprogram utan personprofil.
  • Coaching i samband med ledarprogram för att verkligen gå från
    teori till praktik.
  • Coachen kommer till arbetsplatsen ett stående antal tillfällen per månad, där ledare och/eller medarbetare kan boka in sig efter behov.
  • Distanscoaching– när du har svårt att finna luckor i almanackan kan vi ”träffas” per telefon eller som webbmöte. Det går också att kombinera personliga träffar med telefon och webbmöten efter behov.
Vägval för chefer och medarbetare

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss