Coaching

Vad är Coaching?

En personlig coach är lönsamt för dig och företaget.

Det är inte alla förunnat att ha en personlig coach. En person som enbart har till uppgift att lyssna på dig och dina tankar. Bolla idéer med dig och kanske lägga fram frågeställningar i ett nytt ljus och perspektiv. I dag när tiden är knapp och skall användas så effektivt som möjlig, är det nödvändigt att ibland stanna upp och reflektera över sin situation.

Om du är chef eller ledare har du, förutom dig själv, även ett ansvar och stor påverkan på andra.

Då är det viktigt att:

  • Lära känna dig själv med styrkor och utvecklingsbehov.
  • Lära känna känna dina medarbetare – vad de motiveras av och vad som är viktigt för dem.
  • Lära känna gruppen och arbeta med att skapa en god arbetsmiljö som skapar förutsättningar att nå era mål och uppdrag.

Räcker det inte med att jag talar med min chef, mina kollegor eller vänner?

Dessa räcker ofta långt, men ibland kan det kännas skönt att tala med någon som inte känner dig eller har någon annan koppling till dig. Att jobba strukturerat med dina frågor och utmaningar och avsätta tid för just detta med en neutral person.

Är samtalen strikt arbetsrelaterade?

Syftet och innehållet med samtalen bestämmer du och coachen tillsammans vid första mötet. Varje människa är unik och privatpersonen och yrkespersonen smälter i mångt och mycket samman. Det påverkar ditt sätt att leda och agera och ditt beslutsfattande. För att bli en bra ledare krävs att du har en god självkännedom och känner till dina olika sidor – hur de påverkar dig och hur du kan dra nytta av dem i olika situationer.

Måste jag ha ”problem” för att ha nytta av en coach?

Nej, det behöver du inte. Alla kan ha nytta av att prata igenom sin situation med någon utan att ha några specifika problem. Livet är ett stort lärande och färskvara – omvärlden och förutsättningarna förändras ständig. Då är det bra att stanna upp och reflektera över sin situation för att se om jag är där jag vill vara eller om jag behöver skruva på något för att komma vidare.

Arbetet kommer du göra själv, men coachen kommer alltid att stödja och peppa dig och målet är att göra coachen överflödig.

Olika upplägg

Det finns olika typer av upplägg och vi anpassar arbetet efter önskemål och behov. Utifrån ditt önskemål lägger vi upp mötena så det passar dig och det du vill uppnå och våra samtal sker online.

Exempel:

  • Coaching vid enstaka tillfälle vid behov – bokas ad hoc
  • Coaching flera tillfällen som bokas in i förväg
  • Coaching i samband med ledarprogram för att verkligen gå från
    teori till praktik.
  • Företaget bokar upp ett antal tider för coaching som de anställda kan boka in efter önskemål.
Vägval för chefer och medarbetare

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att bolla dina behov och frågor

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss