Våra tankeprofiler

Personliga profiler om ditt tankemönster

Människor har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer andra ser saker i stort. Hur du tänker påverkar hur du kommunicerar och fattar beslut. Människor har mer än 40 000 tankar under en dag, de flesta av dessa tankar är slumpmässiga, repetitiva eller irrelevanta. Forskning visar att vi bara tänker och reflekterar medvetet och aktivt i fem procent av alla de beslut vi tar. Det betyder att 95% av våra beslut görs enligt vanemönster och utan reflektion.

Genom Tankeprofilen kartläggs mönstret i våra tankebanor. Ett mönster som består av hur vi filtrerar, processar, lagrar och analyserar data. Det inkluderar hur vi tänker om situationer vi upplever, hur vi urskiljer olika karakteristika i det vi ser, hur vi gör urval och fattar beslut.

Genom profilen får du en beskrivning av bakgrunden till ditt beteende. Du får insikter som hjälper dig att göra bättre bedömningar, hamna i färre konflikter och hantera stress bättre.

Ledarprofilen med ledarprogram.

Insiktsprofilen

En rapport som ger en summering av ditt sätt att tänka och hur det påverkar dina och dina beslut.

Introprofilen ger dig en bra sammanfattning av ditt tankemönster och vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter det ger dig.

 • Dina karaktärsdrag
 • Ett kärnvärde du döljer
 • När ditt tänkande missar målet
 • Hur du skiljer dig från andra
 • När du är sårbar
 • Styrkor du kan lita på
 • Din förmåga att lyssna
 • Ett gott råd – “Vad skall du tänka på̊ när det gäller förståelsen av ditt tankemönster?”
Insiktsprofilen.

Vi vet att våra olika tanketillstånd påverkar hur vi tänker och hur vi agerar. Denna rapporten bygger på̊ ditt vardagliga “automatiska” tänkande.

Tankeprofil

En rapport som beskriver ditt tankemönster och hur det påverkar ditt sätt att fatta beslut.

En drygt 40-sidig rapport som ger dig en uppfattning om ditt tankemönster och hur det förändras vid stress. Det ger en uppfattning om styrkor, möjligheter och missbedömningar samt förslag till utveckling.

 • Hur vi tänker – sex tankecenter
 • Hur du tänker – ditt tankemönster
 • Hur dina tankecenter samverkar
 • Din stressprofil
 • Hur du går vidare
Tankeprofil och tankemönster.

Ledarprogram

Din Tankeprofil kan du komplettera med ett individuellt ledarprogram om 13 e-lektioner.

Programmet kan du genomföra på olika sätt:

 • På egen hand
 • Med hjälp av en coach som du träffar några tillfällen på distans eller personligt möte
 • Tillsammans med din chef med hjälp av ett särskilt material som stöd

Programmet behandlar följande ämnen:

Att förstå vad ledarskap av individer kräver:

 1. Att leda medarbetare individuellt
 2. De fyra tanketillstånden – varför vi inte gör det vi säger vi ska göra
 3. Hur vi tänker – massor av motsägelser
 4. Din syn på att låta andra lyckas

Att förstå sin egen kompetens att förstå yrkesrollkrav och kommunicera det:

 1. Din förmåga att matcha yrkesroller och individer
 2. Din förmåga till effektiv kommunikation

Att förstå motivation hos medarbetare och ge konstruktiv feedback

 1. Att ge konstruktiv feedback
 2. Att skapa motivation

Att utveckla de tre ledarmetoderna

 1. Att instruera – din förmåga att ge tydliga uppdrag och följa upp
 2. Coaching
 3. Delegering
 4. En överblick över de tre ledarmetoderna

Att utveckla den årliga dialogen

 1. Formella och Informella Dialoger om resultat och utveckling
Läs om upplägget av ledarprogrammet här!

Medarbetarprogram

Din Tankeprofil kan du komplettera med ett individuellt medarbetarprogram om 13 e-lektioner.

Programmet kan du genomföra på olika sätt:

 • På egen hand
 • Med hjälp av en coach som du träffar några tillfällen på distans eller personligt möte

Programmet behandlar följande ämnen:

 • Tanketillstånden
 • Bygg upp din trovärdighet
 • Ett flexibelt, tillmötesgående och resultatinriktat beteende
 • Skapa ordning och reda
 • Prioritera
 • En lärande attityd
 • Att ta eller ge energi
 • Förtroende
  • Från chef och uppdragsgivare
  • Att bevara förtroende och nå resultat
  • Faran i att överraska din uppdragsgivare
 • Din relation till kollegor – förtjäna respekt och visa respekt
 • Vett och etikett i team
 • Formella och Informella Dialoger om resultat och utveckling

Rekryteringsprofil

Vill du se bortom CV och intervju?

Rekryteringsprofilen bygger på gedigen forskning och erfarenhet kring hur människor tänker och värderar. Den ger dig som rekryterar en inblick i kandidatens tankemönster, vilket avspeglar hur personen kommunicerar och fattar beslut. Profilen gör mer än att mäta personlighetsdrag, den fokuserar på klarsynthet i tänkandet. Det ger en bild av kandidatens beslutsfattande och omdöme samt vart personen har sitt fokus och engagemang. Utifrån kandidatens unika tankemönster hjälper Rekryteringsprofilen dig att ställa viktiga frågor vid intervju och referenstagning. Du får ett viktigt stöd i rekryteringsprocessen att hitta rätt person för jobbet.

Ett värdefullt stöd

Rekryteringsprofilen är ett värdefullt stöd som är enkelt att använda. Det hjälper dig identifiera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

Med hjälp av rekryteringsprofilen får du:

 • En beskrivning av karaktäristiskt beteende för jobbkandidaten.
 • Kandidatens potentiella styrkor.
 • Kandidatens potentiella svagheter.
 • Vilken arbetsmiljö som skulle kunna passa kandidaten.
 • Vad man bör vara uppmärksam på i kandidatens CV.
 • Vilka frågor man bör ställa till referenser.
 • Förslag till intervjufrågor och vad du bör fokusera på i de svar som ges.

Så här går det till:

 1. Kandidaten får en länk skickad till sig och gör rangordningen via internet.
 2. Vi skickar dig Rekryteringsprofilen, en beskriven av kandidatens tankemönster.
 3. Du får även en fördjupad återkoppling av Rekryteringsprofilen per telefon.
 4. Kandidaten får Introprofilen, en kortare men för individen användbar rapport utan tankecenter värden.
Läs mer om vår Rekryteringsprofil här!

Är du nyfiken att höra mer om våra profiler? Kontakta oss idag!

Kontakta oss