Personprofiler

Vi har stor kunskap och bred erfarenhet vad det gäller utveckling av individer och organisationer, som vi utgår från när vi genomför våra uppdrag och ibland kompletterar vi med olika personprofiler vid utbildning, coaching och rekryteringsstöd.


Insights discovery

Se världen i färger med Insights Discovery

Insights Discovery Person Profil används runt om i världen i 36 länder och är översatt till 28 språk.

Det är enkelt för alla att ta till sig teorin, oavsett tidigare intresse eller bakgrund.

Den hjälper dig att lära känna dig själv, förstå andra på ett nytt sätt och därigenom förbättra och anpassa din kommunikation till olika situationer.

Med Insights Discovery Person Profil arbetar vi med vid utveckling av:

  • Individer
  • Ledare
  • Team
  • Säljare

Dessutom kan den användas vid en 360 -Full Circle.

Insights’ program är:

Enkla – Enkla att förstå och att komma ihåg – så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.

Universella – De talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.

Djupt insiktsfulla – De tar er till platser som ni aldrig hade förväntat er.

Positiva – Vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring.

Roliga – Energifyllda och levande upplevelser som skapar verklig begeistring.

Insights Discovery.


Din tankeprofil

Varför har du ditt beteende och vad ligger till grund till detta? Din tankeprofil ger dig svar.

Det är våra tankemönster som ligger till grund för vårt dagliga beteende. När vi tänker, fattar beslut och tar ställning till saker och ting.

Formell Axiologi är en vetenskap som studerar hur människor uppfattar och värderar information och hur individuellt präglade tankemönster återger och tolkar verkligheten. Det är dessa tankemönster som ligger till grund för ditt dagliga beteende.

Inom Axiologin delar vi upp våra hjärnor i sex olika tankecentra, där vissa centra ligger oss lättare till hands att använda och andra tycker vi inte är så viktiga. De arbetar var för sig, men de kan också interagera med varandra.

Genom kunskap om just dina personliga tankemönster får du lättare att förstå andra och får insikt om hur du och de runt omkring dig fungerar i olika situationer.

Den kunskapen har du nytta av i alla typer av relationer och kontakter med andra människor, både privat och i yrkeslivet.

Vi använder oss av Tankeprofilen vid:

  • Coaching
  • Ledarutveckling
  • Individutveckling
  • Teamutveckling
  • Rekrytering
Tanke- och värderingsmönster.
Läs mer om våra beteendeprofiler
Läs om våra tankeprofiler

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss