Arbetsmiljö

Som de flesta nog vet, har chefen ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Chefen ska jobba med arbetsmiljöfrågorna och det ska vara en lika naturlig del av arbetet som allt annat.

Men inte bara chefen, utan även medarbetarna måste vara med och bidra till en god arbetsmiljö. Att arbetstagare och arbetsgivare samverkar kring arbetsmiljöfrågorna är nyckeln till framgång.

Det finns många delar som hänger ihop och som ska samverka- individ, grupp och organisation. Därför är det viktigt att planera och systematisera arbetsmiljöarbetet, vilket i sin tur både individ och organisation tjänar på.

En sund arbetsmiljö skapar större trivsel och engagemang – vilket påverkar lönsamheten positivt.

Allt är egentligen arbetsmiljö – hur vi beter oss mot varandra, hur vår fysiska arbetsmiljö ser ut, hur vi hanterar det ”gränslösa” arbetslivet, de ekonomiska besluten osv.

Allt påverkar på något sätt arbetsmiljön.

Utbildning för chefer, skyddsombud och medarbetare

 • Vi skräddarsyr innehåll och längd av utbildningen efter önskemål och behov, ½ – 3 dagar.
 • Vi erbjuder BAM – Bättre arbetsmiljöutbildning på 3 dagar
  Läs mer här

Nedan finns exempel på ämnen att gå igenom:

 • Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?
 • Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)?
 • Lagar och föreskrifter
 • Roller inom arbetsmiljöarbetet – ansvar, rättigheter och skyldigheter
 • Arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Diskriminering och trakasserier
 • Friskfaktorer
 • Förändringsarbete
 • Konkreta verktyg att använda direkt
 • Främjande – Förebyggande – Efterhjälpande

Vill ni ha hjälp att se över vad ni kan göra? Tveka inte att kontakta oss!

Arbetsmiljö - organisatorisk och social.

Grundläggande arbetsmiljö, 1 dag
Öppen utbildning på distans

Exempel på innehåll:

 • Vad är en god arbetsmiljö och hur främjas friskfaktorerna?
 • Vad krävs för att leva upp till lagkraven?
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Kränkningar och diskriminering
 • Konkreta verktyg att ta med till vardagen

Datum

 • 21 september
 • 4 oktober
 • 18 oktober
 • 24 oktober
 • 1 november
 • 9 november
 • 14 november
 • 29 november
 • 6 december
 • 12 december

Pris 3 200 kr exkl. moms

Gör din anmälan här!

  Tveka aldrig att kontakta oss.

  Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

  Kontakta oss