Arbetsmiljö

Allt är egentligen arbetsmiljö – hur vi beter oss mot varandra, hur vår fysiska arbetsmiljö ser ut, hur vi hanterar det ”gränslösa” arbetslivet, de ekonomiska besluten osv. osv.

Allt påverkar på något sätt arbetsmiljön.

Som de flesta nog vet, har chefen ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Chefen ska jobba med arbetsmiljöfrågorna och de ska vara en lika naturlig del av arbetet som allt annat. Men inte bara chefen, utan även medarbetarna måste vara med och bidra till en god arbetsmiljö. Att arbetstagare och arbetsgivare samverkar kring arbetsmiljöfrågorna är nyckeln till framgång.

Det finns många delar som hänger ihop och som ska samverka- individ, grupp och organisation. Därför är det viktigt att planera och systematisera arbetsmiljöarbetet, vilket i sin tur både individ och organisation tjänar på.

En sund arbetsmiljö är lönsamt. Det ger större trivsel och engagemang och det i sin tur är lönsamt.

Vi erbjuder BAM – Bättre arbetsmiljöutbildning på 3 dagar
>>> Läs mer här

Vi skräddarsyr innehåll och längd av utbildningen efter önskemål och behov.

Utbildning för chefer, skyddsombud och medarbetare

Nedan finns exempel på ämnen att gå igenom:

  • Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?
  • Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)?
  • Lagar och föreskrifter
  • Roller inom arbetsmiljöarbetet – ansvar, rättigheter och skyldigheter
  • Arbetsbelastning
  • Kränkande särbehandling
  • Diskriminering och trakasseri
  • Konkreta verktyg

Vi hjälper även till med att se över vad ni kan göra i er organisation. Det kan gälla det systematiska arbetet, men också de sociala och organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö - organisatorisk och social

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss