Arbetsmiljö

Egentligen är allt arbetsmiljö – hur vi beter oss mot varandra, hur vår fysiska arbetsmiljö ser ut, hur vi hanterar det ”gränslösa” arbetslivet, våra ekonomiska beslut osv. osv..

 

  • Som de flesta nog vet, har chefen ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Att jobba med arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av arbetet som allt annat.
  • Men inte bara chefen, utan även medarbetarna måste vara med och bidra till en god arbetsmiljö.
  • Det finns många delar som hänger ihop och som ska samverka- individ, grupp och organisation.
  • Att planera och systematisera arbetsmiljöarbetet tjänar både individ och organisation på.
  • Bättre arbetsmiljö ger bättre trivsel och engagemang och det är i sin tur lönsamt.

 

Vi skräddarsyr insatsen och kan utbilda om lagar och regler och hjälper även till och ser över vad ni kan göra rent praktiskt i er organisation.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tveka aldrig att kontakta oss.

Vi erbjuder coaching, utbildning, workshops & processtöd för chefer & medarbetare

Kontakta oss